Hotline: 0911.630.330 - 0922.222.780


[giaban]700,000 VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá: 900.000 

700.000 ₫

Đánh giá★★★★★

Lượt xem: 1.589.179


[/tomtat]

[kythuat]


[/kythuat]


[mota]

Tên sản phẩm: Bảng mạch chính Smart balance wheel xe trượt điện 

Bảng mạch chính của xe điện cân bằng được sản xuất riêng cho các dòng xe cao cấp với thiết kế 3 board mạch giúp ngăn ngừa tình trạng cháy nổ xe điện cân bằng do quá tải nguồn cấp, nguồn nhận thông qua board mạch.

[/mota]

[giaban]300,000 VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá700.000 

300.000 ₫

Đánh giá★★★★★

Lượt xem: 1.589.179


[/tomtat]

[kythuat]


[/kythuat]


[mota]

Tên sản phẩm:
Mạch cân bằng Xe Trượt Điện Thông Minh 2 bánh

Hãng sản xuất:

[/mota]

[giaban]0 VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá

0 ₫

Đánh giá★★★★★

Lượt xem: 1.589.179


[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]0 VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá0.000 

0 ₫

Đánh giá★★★★★

Lượt xem: 1.589.179


[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]250,000 VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá400.000 

250.000 ₫

Đánh giá★★★★★

Lượt xem: 1.589.179


[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]0 VNĐ[/giaban]
[tomtat] Giá

0 ₫

Đánh giá★★★★★

Lượt xem: 1.589.179


[/tomtat]

[kythuat]

BACK TO TOP